introductie

introductie

De tuin is een overgangsgebied tussen huis en natuur. Doordat de tuin door de mens is aangelegd valt het onder de menselijke cultuur, maar alles dat er groeit is toch heel duidelijk natuur te noemen. Wanneer je even niet oplet neemt de natuur het van je over en is de cultuur ver te zoeken. Zo’n overgangsgebied tussen natuur en cultuur staat altijd onder spanning en stelt vragen aan je identiteit: wat ben ik dan eigenlijk? Een product van de natuur, of een product van de cultuur?

Een tuin kan een paradijselijke plek zijn. Wat is dat paradijs eigenlijk? Is het een plek die we zijn verloren nu we het contact met de natuur zijn kwijtgeraakt? We leven in dorpen en steden, waar natuur plaats heeft gemaakt voor cultuur. Is het paradijs daarom iets dat in het verre verleden ligt, of is het paradijs ook nu nog op aarde te vinden? Of moeten we ervoor naar de toekomst kijken? Is de samenleving ‘maakbaar’? In dat geval spreken we van een utopie.

In dit trimester zullen we het thema ‘tuin’ gaan onderzoeken als metafoor voor de plaats waar gewerkt wordt aan een betere samenleving.  Er zijn moestuinen, waarin hard gewerkt moet worden, maar waarvan de opbrengst groot is, er zijn heemtuinen, waar minder hard gewerkt hoeft te worden, omdat dat een wilde tuin is waar bloemen groeien. Er zijn kruidentuinen, waar planten groeien om je gezond te maken en houden. Er zijn Japanse zentuinen die uitnodigen om diep na te denken over het bestaan. Er zijn speeltuinen waar je vaardigheden leert die je in de rest van je leven nodig zal hebben…en om plezier te maken. Er zijn proeftuinen waar wordt geëxperimenteerd met gewassen en bodemsoorten om uit te vinden wat goed werkt en niet. Er zijn openbare parken om te luieren, te picknicken en te voetballen en thuis heb je misschien ook een voortuin en een achtertuin. Deze tuinen zijn allemaal te beschouwen als maatschappelijke deelgebieden en zo is de link met maatschappijleer, filosofie, religie, psychologie en staatsinrichting snel gemaakt.

Welke planten zijn in jouw tuin gewenst en welke zou je er liever niet zien? Onkruid wieden wordt door de meeste tuinliefhebbers gezien als vervelend en tijdrovend werk; het kost je je rug! Niets doen zorgt voor overwoekering van de mooie tuin, dus je kan niet alles zomaar zijn gang laten gaan. Maar wat is onkruid eigenlijk? Veel planten die we onkruid noemen, hebben tenslotte toch prachtige bloemen.

Wanneer de tuin niet van jezelf is, maar van de gemeenschap, dan is een heel belangrijke vraag hoe je de opbrengst en het gebruik van de tuin eerlijk kan delen. In de natuur geldt het recht van de sterkste wordt er weleens gezegd. Gaat dit ook op voor de tuin?

Deze vragen en overwegingen zullen we in de komende 9 weken gaan behandelen. Ieder van ons zal er verschillend over denken en dat mag ook! Er zijn vele, vele wijze mensen geweest die over deze zaken hebben nagedacht, maar allemaal denken ze er net even anders over.

wat wordt er van je verwacht?

Er wordt van jou verwacht dat je gaat nadenken over al die verschillende manieren om naar de maatschappij te kijken en er mening over vormt. Welke normen en waarden heb je meegekregen? Welke idealen zijn belangrijk voor je? Of vind je dat allemaal maar onzin en is er niets mis om alleen voor je eigen geluk te leven?

Tijdens de lessen zal er veel ruimte zijn om samen over maatschappelijke onderwerpen te praten, om je mening te vormen en deze uit te spreken. Hiervoor wordt van je verwacht dat je de lessen goed voorbereid door het materiaal op de website te lezen en/of bekijken…en er over nadenkt.

Daarnaast zal iedere les beginnen met een presentatie van 1 van jullie naar aanleiding van een individuele opdracht. Deze presentatie zal telkens het startpunt vormen van een groepsgesprek.

wordcloud via www.jasondavies.com

wat ga je leren?

Je gaat leren dat diversiteit en complexiteit in de samenleving zorgt voor heel verschillende visies op de maatschappij. Er zijn veel manieren om over samen leven na te denken. Hoe meer je weet over al die verschillende visies, hoe genuanceerder je mening zal worden. Je leert hoe je woorden kan geven aan jouw manier om naar de wereld te kijken…aan jouw levensbeschouwing dus. Door na te denken over hoe jouw ideale samenleving eruit ziet, leer je welke normen en waarden jij belangrijk vindt en welke idealen daarbij horen. Dit alles bij elkaar heet zelfreflectie.

De lessen in de klas zullen je basisbegrippen bijbrengen van politieke stromingen en er worden een aantal filosofische denkbeelden gepresenteerd. Je leert nadenken over ethiek en de verhouding tussen individu en collectief. Je leert over utopisch denken, inspiratie, optimisme, schoonheid en hoop.

hoe ga je dat leren?

Kijken en luisteren naar verhalenvertellers, documentaires en films laten je zien hoe er over een ideale samenleving nagedacht kan worden. Tijdens de lessen zullen er enkele fragmenten besproken worden om de kernbegrippen uit te leggen.

De gesprekken in de klas leren je om naar elkaar te luisteren en om zelf te spreken over zaken die je belangrijk vindt.

Door opdrachten te maken en deze te presenteren in de klas laat je merken dat je de lesstof goed door je heen hebt laten gaan en hebt nagedacht over het onderwerp.

De toets zal bestaan uit een aantal vragen over kernbegrippen uit de lessen en daarnaast een opstel over de veranderingen die jij zou doorvoeren om jouw ideale samenleving dichterbij te brengen.

Paradijs door Lucas Cranach de oude

Advertenties